Copyright © 2016 by COMPLEXLEASING Leasing jest alternatywną i innowacyjną  formą finansowania inwestycji, nie wymagającą od przedsiębiorcy nakładu znacznych środków własnych. Dzięki umowie leasingowej przedsiębiorca ma możliwość uzyskania środków inwestycyjnych w zamian za ustalone raty leasingowe, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie firmy. Taka umowa umożliwia korzystającemu użytkowanie danego przedmiotu leasingu, który w trakcie jej trwania jest własnością instytucji finansującej (banki, firmy leasingowe, itp.), zaś po jej zakończeniu daje możliwość nabycia przedmiotu. Zalety leasingu: Leasing operacyjny: Raty leasingowe, jak i opłata wstępna stanowią koszty uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy. Umowa powinna być zawarta na czas stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Korzystający może odliczać 23% VAT-u  od rat leasingowych. Odliczenie VAT-u jest uzależnione od rodzaju środka trwałego.  W przypadku leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Leasing zwrotny: Jego celem jest poprawa płynności finansowej i uwolnienie zamrożonych środków przedsiębiorstwa. Korzystający odsprzedaje finansującemu swój środek trwały, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy płacąc ustalone raty leasingowe. Podstawowe pojęcia oraz rodzaje leasingu... Leasing finansowy: Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. W tym przypadku VAT płatny jest z góry przy pierwszej racie leasingowej. Przy leasingu finansowym korzystający staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej. Podstawowe pojęcia oraz rodzaje leasingu...

Leasing

Najlepsza forma finansowania Twoich inwestycji